bezceremonialność


bezceremonialność
bezceremonialność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. bezceremonialnośćści, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. bezceremonialny. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezceremonialność — ż V, DCMs. bezceremonialnośćści, blm rzecz. od bezceremonialny Bezceremonialność zachowania a. w zachowaniu …   Słownik języka polskiego

  • familiarność — ż V, DCMs. familiarnośćści, blm «poufałość, bezceremonialność» …   Słownik języka polskiego

  • niedelikatność — ż V, DCMs. niedelikatnośćści; lm MD. niedelikatnośćści «brak delikatności, nietakt; bezceremonialność, szorstkość» Raziła ją ludzka niedelikatność. Popełnić niedelikatność w stosunku do kogoś. Znosić czyjeś niedelikatności …   Słownik języka polskiego

  • obcesowość — ż V, DCMs. obcesowośćści, blm «bezceremonialność, natarczywość, gwałtowność, zuchwalstwo» Zrażał sobie ludzi obcesowością …   Słownik języka polskiego

  • poufałość — ż V, DCMs. poufałośćści; lm MD. poufałośćści «poufałe zachowanie się wobec kogoś; bezceremonialność, zażyłość, familiarność» Koleżeńska, rodzinna poufałość. Rozmawiać z kimś, traktować kogoś z poufałością. Nie pozwalać na żadne poufałości. Nie… …   Słownik języka polskiego

  • obcesowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. obcesowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie obcesowym; postępowanie, sposób bycia, odznaczające się brakiem szacunku i respektu wobec innych, lekceważeniem przyjętych form, zbytnią poufałością;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poufałość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. poufałośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} okazywanie braku dystansu w stosunkach z kimś; zażyłość, bezceremonialność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nauczyciel nie pozwalał sobie na poufałość. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień